home

modern navies of the world

RUSSIA

NAVY

SUBMARINES

SSBN pr. 667BDR 5 862 K-44 Ryazan` 1982 10600/13700t, 155.0x11.7x8.7m, 2reactors, 2steam turbines, 40000hp, 14/24kts, 130p, 320m; 16 R-29R or R-29RK SLBM, 4-533mm TT(16 UGST, USET-80, Vodopad-PL ASM can be carried), 2-400mm TT (6 SET-72); CDS: Almaz-BDR, radar: Kaskad, sonar: Rubikon (mostly) or Avrora-1 (K-44), EW: Zaliv-P
912 K-506 Zelenograd 1978
938 K-211 Petropavlovsk-Kamchatskiy 1979
915 K-223 Podolsk 1979
993 K-433 Svyatoy Georgiy Pobedonosets 1980
pr. 667BDRM 6 800 K-51 Verkhoturye 1984 11740/18200t, 166.3x11.7x10.5m, 2reactors, 2steam turbines, 40000hp, 15/24kts, 135p, 320m; 16 R-29RM (K-51, K-407) or R-29RMU2 Sineva (others) SLBM, Igla SAM(8), 4-533mm TT (12 UGST, USET-80, Vodopad-PL ASM can be carried); CDS: Omnibus-BDRM, radar: Kaskad, sonar: Skat-BDRM, EW: MRP-21A
807 K-84 Yekaterinburg 1985
805 K-114 Tula 1987
820 K-117 Bryansk 1988
839 K-18 Kareliya 1989
849 K-407 Novomoskovsk 1990
pr. 941 2 828 TK-17 Arkhangelsk 1987 23200/30460t, 172.6(TK-17) or 173.1(TK-20)x23.3x11.5m, 2reactors, 2steam turbines, 100000hp, 13/27kts, 163p, 380m; 20 R-39 SLBM, Igla SAM(48), 6-533mm TT (22 Vyuga ASM, UGST, USET-80, Vodopad-PL ASM can be carried); CDS: Omnibus, radar: Radian or Radian-U, sonar: Skat-KS, EW: MRP-21A
806 TK-20 Severstal 1989
pr. 941UM 1 824 TK-208 Dmitriy Donskoy 1981 23200/30460t, 170.0x23.3x11.5m, 2reactors, 2steam turbines, 100000hp, 13/27kts, 163p, 380m; 20 R-30 Bulava-M SLBM, Igla SAM(48), 6-533mm TT (22 Vyuga ASM, UGST, USET-80, Vodopad-PL ASM can be carried); CDS: Omnibus-U, radar: Radian or Radian-U, sonar: Skat-2M, EW: MRP-21A
SSGN pr. 949A 10 632 K-148 Krasnodar 1986 14820/19254t, 154.8x18.2x9.3m, 2reactors, 2steam turbines, 100000hp, 14.5/33.5kts, 109p, 420m; 24x1 Granit SSM(24), Igla SAM(16, 617, 663), 2-650mm TT (10 Veter ASM, 65-76), 4-533mm TT (18 UGST, USET-80, Vodopad-PL ASM and Shkval can be carried); CDS: Omnibus, radar: Radian (K-148) or Radian-U (others), sonar: Skat-3, EW: MRP-21A
919 K-173 Krasnoyarsk 1986
929 K-132 Irkutsk 1988
812 K-119 Voronezh 1989
816 K-410 Smolensk 1990
904 K-442 Chelyabinsk 1990
920 K-456 Vilyuchinsk 1992
847 K-266 Oryol 1992
947 K-186 Omsk 1993
902 K-150 Tomsk 1996
SSN pr. 671RTMK 4 654 B-388 Petrozavodsk 1988 4780/7250t, 106.1x10.6x8.0m, 2reactors, 1steam turbine, 31000hp, 10/30kts, 100p, 320m; 2-650mm TT (6 65-73, 65-76), 4-533mm TT (18 Vyuga ASM, UGST, USET-80, mines; Granat SLCM, Vodopad-PL ASM and Shkval can be carried); CDS: Omnibus, radar: Kaskad, sonar: Skat, EW: Zaliv-P
618 B-138 Obninsk 1990
684 B-414 Daniil Moskovskiy 1990
661 B-448 Tambov 1992
pr. 945 2 622 B-239 Karp 1984 6170/8200t, 107.2x12.3x9.6m, 1reactor, 1steam turbine, 50000hp, 12/35kts, 67p, 480m; Strela-3 SAM(12), 4-650mm TT(12 Veter ASM, 65-76), 4-533mm TT(28 Vyuga ASM, USET-80, UGST; Vodopad-PL ASM and Shkval can be carried); CDS: Omnibus-5, radar: Radian, sonar: Skat-KS, EW: MRP-21
648 B-276 Kostroma 1987
pr.945A 2 807 B-534 Nizhniy Novgorod 1990 6466/8500t, 110.6x12.3x9.5m, 1reactor, 1steam turbine, 50000hp, 12/33kts, 71p, 480m; Igla SAM(12), 6-533mm TT (36 Vyuga ASM, USET-80, UGST; Granat SLCM, Vodopad-PL ASM and Shkval can be carried); CDS: Omnibus-5, radar: Radian(303) or Radian-U(304), sonar: Skat-3, EW: MRP-23
602 B-336 Pskov 1993
pr. 971 12 878 K-317 Pantera 1990 8167/10500t, 113.1x13.8x9.9m, 1reactor, 1steam turbine, 50000hp, 11/33kts, 73p, 480m; Strela-3M SAM(16), 4-650mm TT (12 Veter ASM, 65-76), 4-533mm TT (28 Vyuga ASM, USET-80, UGST, mines; Granat SLCM, Vodopad-PL ASM and Shkval can be carried); CDS: Omnibus, radar: Radian (822, 513-516) or Radian-U, sonar: Skat-3, EW: MRP-21A or MRP-23
867 K-461 Volk 1991
872 K-328 Leopard 1992
853 K-154 Tigr 1993
890 K-157 Vepr` 1995
835 K-335 Gepard 2001
962 K-284 Akula 1984
985 K-322 Kashalot 1988
990 K-391 Bratsk 1989
997 K-331 Magadan 1990
951 K-419 Kuzbass 1992
970 K-295 Samara 1995
pr. 971I 1 965 K-152 Nerpa 2009 8167/10500t, 113.1x13.8x9.9m, 1reactor, 1steam turbine, 50000hp, 11/33kts, 73p, 480m; Igla SAM(16), 8-533mm TT (36 Vyuga ASM, USET-80, UGST; Granat SLCM, Vodopad-PL ASM and Shkval can be carried); CDS: Omnibus, radar: Radian-U, sonar: Skat-3, EW: MRP-23
SSAN pr. 09786 1 ? BS-136 Orenburg 1981 13000/17000t, 203.0x11.7x8.7m, 2reactors, 2steam turbines, 40000hp, 14/24kts, 130p, 320m; pr. 1851 or pr. 10831 submarine, 4-533mm TT(16 Vyuga ASM, UGST, USET-80), 2-400mm TT (6 SET-72); CDS: Almaz-BDR, radar: Kaskad, sonar: Rubikon, EW: Zaliv-P
pr. 667BDRM 1 ? BS-64 Vladimir 1986 11740/18200t, 166.3x11.7x10.5m, 2reactors, 2steam turbines, 40000hp, 15/24kts, 135p, 320m; Igla SAM(8), 4-533mm TT (12 Vyuga ASM, USET-80, UGST); CDS: Omnibus-BDRM, radar: Kaskad, sonar: Skat-BDRM, EW: MRP-21A
pr. 1851 1 ? AS-23 1986 550/730t, 40.0x5.3x5.0m, 1reactor, 1steam turbine, 6kts, 14p, 1000m; 2 heavy manipulators, recompression chamber; radar, sonar
pr. 18511 2 ? AS-21 1991 /1000t, 53.0x4.8x4.2m, 1reactor, 1steam turbine, 6kts, 14p, 1000m; 2 heavy manipulators, recompression chamber; radar, sonar
? AS-35 1995
pr. 1910 3 ? AS-13 1986 1340/1580t, 73.0x6.1x5.2m, 1reactor, 1steam turbine, 10000hp, 10/28kts, 36p, 700m; heavy manipulators, USVs; radar, sonar
? AS-15 1991
? AS-33 1994
SS pr. 641B 1 572 B-380 Svyatoy Knyaz` Georgiy 1982 2640/3546t, 90.2x8.6x5.7m, 3diesel-generators/3electric motors, 5700/5400hp, 14/15.5kts, 14000(7)/450(2.5)nm, 81p, 240m; 6-533mm TT (24 USET-80, mines); CDS: Uzel, radar: Kaskad, sonar: Rubikon, EW: MRP-25
pr. 877 16 440 B-401 Novosibirsk 1984 2325/3075t, 72.6x9.9x6.6m, 2diesel-generators, 1electric motor, 5500hp, 11/18kts, 6880(7)/400(3)nm, 60p, 240m; Igla SAM(8), 6-533mm TT (18 USET-80, UGST, mines); CDS: Uzel, radar: Tobol, sonar: Rubikon, EW: MRP-25
405 B-402 Vologda 1984
425 B-808 Yaroslavl 1988
409 B-800 Kaluga 1989
431 B-459 Vladikavkaz 1990
471 B-471 Magnitogorsk 1990
429 B-177 Lipetsk 1991
504 B-260 Chita 1981
469 B-227 Vyborg 1983
531 B-445 1988
522 B-394 1988
547 B-464 Ust`-Kamchatsk 1990
549 B-494 Ust`-Bolsheretsk 1990
529 B-187 1991
521 B-190 Krasnokamensk 1992
507 B-345 Mogocha 1994
pr. 877V 1 554 B-871 Alrosa 1990 2325/3075t, 72.6x9.9x6.6m, 2diesel-generators, 1electric motor (pump jet), 5500hp, 11/18kts, 6880(7)/400(3)nm, 60p, 240m; Igla SAM(8), 6-533mm TT (18 USET-80, UGST, mines); CDS: Uzel, radar: Tobol, sonar: Rubikon, EW: MRP-25
pr. 877EKM 1 487 B-806 1986 2325/3075t, 72.6x9.9x6.6m, 2diesel-generators, 1electric motor, 5500hp, 11/18kts, 6880(7)/400(3)nm, 60p, 240m; Igla SAM(8), 6-533mm TT (18 53-65KE, TEST-71ME, mines); CDS: Uzel, radar: Tobol-E, sonar: Rubikon-E, EW: MRP-25-E
SSA pr. 20120 1 ? B-90 Sarov 2008 2300/3950t, 72.6x9.9x7.0m, 10/17kts, 52p, 240m;; radar, sonar

PRINCIPAL SURFACE COMBATANTS

CV pr. 11435 1 063 Admiral Flota Sovetskogo Soyuza Kuznetsov 1990 59100t, 302.5x72.0x9.8m, 8boilers, 4steam turbines, 200000hp, 29kts, 7680(18)nm, 2159p; 1x12 Granit SSM VLS(12), 4x6 Kinzhal SAM VLS(192), 8x(8 SAM+2x6-30mm) Kortik SAMG (256missiles), 6x6-30mm AK-630M, 2x10-300mm RBU-12000 Udav-1M ASRL, 50aircraft (26 Su-33, 18 Ka-27, 4 Ka-31, 2 Ka-27PS), ski jump, 4 arresting gears, 2 deck-edge elevators, 1000t aviation ammunition, 2500+t aviation fuel; CDS: Lesorub-4342, radar: Mars-Passat, Fregat-MA, 2x Podkat, 2x Vaygach-U, Nayada-M, 4x 3R-95, 3x Vympel, Rezistor, sonar: Polinom-T, Zvezda-M1, EW: Sozvezdiye-BR, 8x PK-2M, 4x PK-10
CGN pr. 11442 2 080 Admiral Nakhimov 1988 26396t, 251.0x28.5x7.8m, 2reactors+2boilers, 2steam turbines, 140000hp, 31kts, 760p; 1x20 Granit SSM VLS(20), 2x6 Fort SAM VLS(96, Nakhimov) or (1x6 Fort SAM VLS(48)+1x6 Fort-M SAM VLS(48))(Pyotr Velikiy), 2x2 Osa-MA SAM(40) (Nakhimov), 2x4 Kinzhal SAM VLS(128), 6x(8 SAM+2x6-30mm) Kortik SAMG (192missiles), 1x2-130mm AK-130, 2x5-533mm TT (10 Vodopad-NK ASM or SET-65), 1x10-300mm RBU-12000 Udav-1 ASRL, 2x6-300mm RBU-1000 Smerch-3 ASRL, 2 Ka-27 or 3 Ka-25 helicopters; CDS: Lesorub-44, radar: Flag (Voskhod+Fregat-MA), 2x Podkat (Pyotr Velikiy), 2x Vaygach-U, 4R-33A(Nakhimov), 2x 3R-95, Lev, 4x Vympel, sonar: Polinom, EW: Kantata-M, 2x PK-2M, Tayfun-2
099 Pyotr Velikiy 1998
CG pr. 1164 3 121 Moskva 1982 11280t, 186.0x20.8x6.3m, 2gas turbines+2gas turbines+2utilizing steam turbines, 115000hp, 32kts, 8070(18)nm, 485p; 8x2 Bazalt SSM(16), 1x8 Fort SAM VLS(64), 2x2 Osa-M SAM(40), 1x2-130mm AK-130, 6x6-30mm AK-630, 2x5-533mm TT (10 SET-65), 2x12-213mm RBU-6000 ASRL, 1 Ka-25Ts helicopter; CDS: Lesorub-1164, radar: Flag (Voskhod+Fregat-M(Moskva, Ustinov)or Fregat-MA(Varyag)), 2x Vaygach, 4R-33, Lev, 2x Vympel, sonar: Platina, EW: 2x Gurzuf-A, 2x Gurzuf-B, Ograda, Start, Koltso, 12x PK-10, 2x PK-2M
055 Marshal Ustinov 1986
011 Varyag 1989
pr. 1134B 1 713 Kerch` 1974 8530t, 173.4x18.5x5.7m, 2gas turbines+2gas turbines(2), 92000hp, 33kts, 7100(18)nm, 425p; 2x4 Rastrub-A SSM/ASM(8), 2x2 Shtorm-N SAM(80), 2x2 Osa-M SAM(40), 2x2-76mm AK-726, 4x6-30mm AK-630, 2x5-533mm TT (10 53-65K, SET-65), 2x12-213mm RBU-6000 ASRL, 2x6-300mm RBU-1000 ASRL, 1 Ka-25 helicopter; CDS: Koren`-1134B, radar: Podberyozovik-ET2, Angara-A, 2x Grom-M, Grom-R, 2x 4R-33, 2x Turel, 2x Vympel, Don, Volga, sonar: Titan-2T, Vega, EW: 2x Gurzuf, 2x Gurzuf-1, Ograda, Start, Koltso, 2x PK-2
DDG pr. 01090 1 810 Smetlivyy 1969 3550/4510t, 144.0x15.8x4.6m, 4gas turbines(2), 72000hp, 35.5kts, 3500(18)nm, 269p; 2x4 Uran SSM(8), 2x2 Volna-P SAM(32), 1x2-76mm AK-726, 1x5-533mm TT (5 SET-65), 2x12-213mm RBU-6000 ASRL, 22mines; CDS: Planshet-61, radar: Kliver, Angara-A, Vaygach, 2x Yatagan-II, 2x Turel`, sonar: Titan, Vychegda, MNK-300 Kayra non-acustical system, EW: Krab-11, Krab-12, Bizan`-4B, MRP-13-14, 4x PK-10, 4x PK-16
pr. 1155 9 543 Marshal Shaposhnikov 1985 7570t, 163.0x19.0x5.2m, 2gas turbines+2gas turbines, 62000hp, 29.5kts, 4000(18)nm, 293p; 2x4 Rastrub-B SSM/ASM(8), 1x4 Kinzhal SAM VLS(32)(Shaposhnikov, Vasilevskiy) or 2x4 Kinzhal SAM VLS(64)(others), 1x6 Igla SAM(12, Kulakov), 2x1-100mm AK-100, 4x6-30mm AK-630M, 2x4-533mm TT (8 53-65K, SET-65), 2x12-213mm RBU-6000 ASRL, 26 mines, 2 Ka-27 helicopters; CDS: Lesorub-1155, radar: Topaz+Topaz-V (Kulakov) or Fregat-MA (others), Podkat(Tributs, Severomorsk, Vinogradov, Kharlamov, Panteleev, Levchenko), Pal-N(Kulakov) or Vaygach(others), 3R-95(Shaposhnikov, Vasilevskiy) or 2x 3R-95(others), Lev, 2x Vympel, sonar: Polinom, EW: 4x Start(Tributs, Severomorsk) or 2x Start(others), 2x Start-2, 2x PK-2M, 8x PK-10
619 Severomorsk 1987
572 Admiral Vinogradov 1988
678 Admiral Kharlamov 1989
548 Admiral Panteleev 1991
400 Vitse-Admiral Kulakov 1981
652 Marshal Vasilevskiy 1983
564 Admiral Tributs 1985
605 Admiral Levchenko 1988
pr. 1151 1 650 Admiral Chabanenko 1999 8320t, 162.9x19.0x5.2m, 2gas turbines+2gas turbines, 72000hp, 30kts, 3330(18)nm, 405p; 2x4 Moskit-M SSM(8), 2x4 Kinzhal SAM VLS(64), 2x(8 SAM+2x6-30mm) Kortik SAMG (64missiles), 2x4 Vodopad-NK ASM(8), 1x2-130mm AK-130, 2x10-300mm RBU-12000 Udav-1 ASRL, 26 mines, 2 Ka-27 helicopters; CDS: Lesorub-11551, radar: Fregat-MA, Podkat, 2x Vaygach-U, 2x 3R-95, Lev, sonar: Zvezda-M2, EW: 2x Start, 2x Start-2, 2x PK-2M, 10x PK-10
pr. 956 8 778 Burnyy 1988 7940t, 156.5x17.2x6.0m, 4boilers, 2steam turbines, 100000hp, 32.7kts, 3920(18)nm, 296p; 2x4 Moskit SSM(8), 2x1 Uragan SAM(48), 2x2-130mm AK-130, 4x6-30mm AK-630, 2x2-533mm TT(4 SET-65, 53-65K), 2x6-300mm RBU-1000 ASRL, 22mines, 1 Ka-27 helicopter; CDS: Sapfir-U, radar: Fregat-M2, Vaygach-U, Volga, KRS-27, 2x Lev, 2x Vympel-A, sonar: Platina-MS, EW: Start, Start-2, 4x PK-10, 2x PK-2M
404 Gremyashchiy 1988
715 Bystryy 1989
420 Rastoropnyy 1989
754 Bezboyaznennyy 1990
620 Bespokoynyy 1991
610 Nastoychivyy 1992
434 Admiral Ushakov 1993
FFG pr. 11352 1 702 Pylkiy 1978 3750t, 125.2x14.2x4.9m, 2gas turbines+2gas turbines(2), 46000hp, 32kts, 3515(18)nm, 192p; 1x4 Rastrub-B SSM/ASM(4), 2x2 Osa-MA2 SAM(40), 2x2-76mm AK-726, 2x4-533mm TT (8 SET-65, 53-65K), 18mines; CDS: Planshet-1135, radar: Fregat-MA, Volga, Don, 2x Musson-U, 2x Turel`, 2x 4R-33AM, sonar: Zvezda-M1, EW: Start-S, 4x PK-16, 8x PK-10
pr. 1135 1 801 Ladnyy 1980 3190t, 123.0x14.2x4.5m, 2gas turbines+2gas turbines(2), 46000hp, 32kts, 3515(18)nm, 192p; 1x4 Rastrub-B SSM/ASM(4), 2x2 Osa-MA SAM(40), 2x2-76mm AK-726, 2x4-533mm TT (8 SET-65, 53-65K), 2x12-213mm RBU-6000 ASRL, 18mines; CDS: Planshet-1135, radar: Angara-A, Volga, Don, 2x Musson-U, 2x Turel`, 2x 4R-33, sonar: Titan-2T, Vega, EW: Start-S, 4x PK-16
pr. 1135M 2 731 Neukrotimyy 1977 3305t, 123.0x14.2x4.6m, 2gas turbines+2gas turbines(2), 46000hp, 32kts, 3515(18)nm, 192p; 1x4 Rastrub-B SSM/ASM(4), 2x2 Osa-MA SAM(40), 2x1-100mm AK-100, 2x4-533mm TT (8 SET-65, 53-65K), 2x12-213mm RBU-6000 ASRL, 18mines; CDS: Planshet-1135, radar: Angara-A, 2x Vaygach, 2x Musson-U, 2x Lev, 2x 4R-33A, sonar: Titan-2T, Vega, Bronza, EW: Start-S, 4x PK-16
808 Pytlivyy 1981
pr. 11540 2 712 Neustrashimyy 1990 4350t, 129.8x15.6x4.8m, 2gas turbines+2gas turbines(2), 57000hp, 29kts, 3000(18)nm, 210p; 2x4 Uran SSM (8, Mudryy), 1x4 Kinzhal SAM VLS(32), 2x(8 SAM+2x6-30mm) Kortik SAMG(64missiles), 6x1 Vodopad-NK ASM(6), 1x1-100mm AK-100, 1x12-213mm RBU-6000 ASRL, 20mines, 1 Ka-27 helicopter; CDS: Tron-11540, radar: Fregat-M2, Pozitiv, 2x Vaygach, Lev, 3R-95, sonar: Zvezda-M1, EW: MP-405-1(Neustrashimyy) or TK-25(Mudryy), 2x PK-16, 8x PK-10
727 Yaroslav Mudryy 2009
pr. 11660 1 691 Tatarstan 2003 1930t, 102.2x13.8x3.7m, 2gas turbines/1diesel(2), 30000/6000hp, 28kts, 3800(14)nm, 121p; 2x4 Uran SSM(8), 1x2 Osa-MA2 SAM(20), 1x1-76mm AK-176, 2x6-30mm AK-630M, 2x2-533mm TT (4 SET-65, 53-65K), 1x12-213mm RBU-6000 ASRL, 20 mines; CDS: Sigma, radar: Monolit, Pozitiv, Vaygach, 4R-33A, Vympel, sonar: Zarnitsa, EW: TK-25-2, 4x PK-16
FF pr. 1331M 7 304 MPK-192 1986 935t, 72.5x9.8x2.8m, 3diesels, 14250hp, 24.5kts, 2200(12)nm, 80p; 2x4 Strela-3M SAM(16), 1x1-176mm AK-176M, 1x6-30mm AK-630M, 2x2-533mm TT (4 SET-65), 2x12-213mm RBU-6000 ASRL, 2DCR; radar: Pozitiv, Vympel, Vaygach, sonar: Platina, Ros`-K, EW: MP-405, 2x PK-16
311 Kazanets 1986
308 Zelenodolsk 1987
245 MPK-105 1988
218 Alexin 1989
243 MPK-227 1989
238 Kalmykiya 1990
FS pr. 1124 5 178 MPK-113 1977 990t, 71.1x10.2x3.5m, 1gas turbine+2diesels(3), 38000hp, 36kts, 2700(14)nm, 83p; 1x2 Osa-M SAM(20), 1x2-57mm AK-725, 2x2-533mm TT (4 TEST-71), 2x12-213mm RBU-6000 ASRL, 2DCR, 18mines; radar: Rubka, Don, 4R-33, Vympel, sonar: Amgun`, Shelon`, EW: Bizan`-4B, 2x PK-16 or 4x PK-10
064 Muromets 1982
059 Alexandrovets 1982
319 MPK-178 1984
369 MPK-191 1985
pr. 1124M 18 071 Suzdalets 1983 1055t, 71.1x10.2x3.7m, 1gas turbine+2diesels(3), 38000hp, 32kts, 2700(14.5)nm, 90p; 1x2 Osa-MA SAM(20), 1x4 Strela-3 SAM(8), 1x1-76mm AK-176, 1x6-30mm AK-630M, 2x2-533mm TT (4 TEST-71), 1x12-213mm RBU-6000 ASRL, 2DCR, 18mines; radar: Fregat-MA1, Vaygach, 4R-33A, Vympel, sonar: Platina or Platina-M, Shelon`, EW: Vympel-R2, 2x PK-16 or 4x PK-10
055 Kasimov 1986
354 MPK-221 1988
199 Brest 1988
053 Povorino 1989
054 Yeysk 1990
117 MPK-197 1990
390 Koreets 1990
350 Sovetskaya Gavan` 1990
113 Yunga 1990
138 Naryan-Mar 1990
164 Onega 1991
332 MPK-107 1991
323 Metel` 1990
375 MPK-82 1991
362 MPK-17 1992
196 Snezhnogorsk 1994
190 Monchegorsk 1994
pr. 20380 1 530 Steregushchiy 2007 2100t, 111.6x14.0x3.7m, 4diesels(2), 24000hp, 28kts, 4000(15)nm, 100p; 2x4 Uran SSM(8), 1x(8SAM+2x6-30mm) Kortik SAGM(32missiles), 2x2-533mm TT(16 Vodopad-NK ASM, 53-65K, TEST-71), 1x1-100mm A-190, 2x6-30mm AK-630M, 1 Ka-27 helicopter; CDS: Sigma, radar: Pozitiv-I1, Monument, 2x MR-231, KRS-27, Puma, Rakurs, sonar: Zarya-M, Minotavr, EW: TK-25, 4x PK-10

PATROL AND COASTAL COMBATANTS

PFM pr. 12341 12 620 Shtil` 1979 730t, 59.3x11.8x3.1m, 3diesels, 30000hp, 34kts, 2100(18)nm, 64p; 2x3 Malakhit SSM(6), 1x2 Osa-M SAM(20), 1x1-76mm AK-176, 1x6-30mm AK-630M; radar: Titanit (Shtil`, Aysberg, Smerch) or Monolit(others), Mius, 4R-33A, Vympel, EW: Zaliv(Shtil`, Aysberg, Smerch) or Vympel-2R(others), 6x PK-10
535 Aysberg 1979
423 Smerch 1985
617 Mirazh 1986
418 Iney 1988
520 Rassvet 1988
409 Moroz 1990
560 Zyb` 1989
555 Geyzer 1990
570 Passat 1990
450 Razliv 1992
551 Liven` 1992
pr. 12347 1 526 Nakat 1987 730t, 59.3x11.8x3.1m, 3diesels, 30000hp, 34kts, 2100(18)nm, 64p; 2x6 Onix SSM(12), 1x2 Osa-M SAM(20), 1x1-76mm AK-176, 1x6-30mm AK-630M; radar: Monolit, Don-2, 4R-33A, Vympel, EW: Vympel-2R, 2x PK-16
pr. 12411T 1 995 R-79 1984 469t, 56/1x10.2x2.3m, 2gas turbines+2gas turbines(2), 32000hp, 42kts, 1600(14)nm, 41p; 2x2 PK-15M Termit SSM(4), 1x4 Igla SAM(16), 1x1-76mm AK-176, 2x6-30mm AK-630M; radar: Monolit-T, Don, Vympel, EW: Vympel-R2, 2x PK-16
pr. 12411 22 705 Stupinets 1985 493t, 56.1x10.2x2.5m, 2gas turbines+2diesels(2), 32000hp, 41kts, 1600(14)nm, 40p; 2x2 Moskit SSM(4), 1x4 Igla SAM(16), 1x1-76mm AK-176, 2x6-30mm AK-630M, radar: Monolit, Don, Vympel, EW: Vympel-R2, 2x PK-16
714 R-101 1985
819 R-47 1987
955 Burya 1987
700 R-160 1987
991 R-261 1988
855 R-187 1988
953 Groza 1989
951 R-297 1990
954 Ivanovets 1989
952 R-109 1990
971 R-298 1990
825 Dimitrovgrad 1991
940 R-11 1991
924 R-14 1991
874 Morshansk 1992
937 R-18 1992
978 R-19 1992
921 R-20 1993
946 R-24 1994
870 R-2 1999
916 R-29 2003
pr. 12417 1 962 R-71 1985 495t, 56.1x10.2x2.3m, 2gas turbines+2gas turbines(2), 34000hp, 42kts, 1600(14)nm, 40p; 2x2 Termit SSM(4), 1x1-76mm AK-176, radar: Monolit, Pozitiv, Don, Vympel, EW: 2x PK-16
pr. 21630 1 101 Astrakhan` 2006 600t, 62.0x9.6x2.5m, 2diesels, 16000hp, 26kts, 1500nm; 1x4 Igla-1M SAM(16), 1x1-100mm A-190, 2x6-30mm AK-306, 2x1-14.5mm MG, 1x20-122mm BM-21 Grad RL; radar: Pozitiv-M, MR-231, Laska, Vaygach, EW: 4x PK-10
PHM pr. 1239 2 615 Bora 1997 1050t, 63.9x17.2x3.3(1.5)m, 2gas turbines+2diesels+2diesels(air cushion), 56000+10000(ac)hp, 53kts, 2500(12)nm, 68p; 2x4 Moskit SSM(8), 1x2 Osa-MA SAM(20), 1x1-76mm AK-176, 2x6-30mm AK-630M; radar: Monolit, Pozitiv, Ekran, Don, 4R-33A, Vympel, EW: Vympel-R2, MP-405, 2x PK-16, 4x PK-10
616 Samum 2000
pr. 206MR 3 701 Karachayevo-Cherkesiya 1978 257t, 39.5x7.6x2.0m, 3diesels, 15000hp, 43kts, 2000(12)nm, 29p; 2x1 P-15M Termit SSM(2), 1x4 Strala-3M SAM(16), 1x1-76mm AK-176, 1x6-30mm AK-630M; radar: Rangout (Karachaevo-Cherkesiya) or Garpun(others), Omega, EW: 2x PK-16
706 Borovsk 1983
702 Budyonovsk 1983
PFT pr. 11451 1 060 Vladimirets 1990 470t, 50.0x9.9(21.1)x2.2(7.3)m, 2gas turbines+2gas turbines(2x2), 60000hp, 60.5kts, 1230(12)nm, 39p; 1x8 Strela-3M SAM(8), 1x1-76mm AK-176, 1x6-30mm AK-630M, 2x4-400mm TT(8 SET-72); CDS: Gangut-1141, radar: Reyd, Vympel, sonar: Zvezda-M1-01, EW: 2x PK-16

MINE WARFARE

MCO pr. 12660 2 811 Zheleznyakov 1988 1150t, 67.8x11.0x4.5m, 2diesels, 5000hp, 15.7kts, 1500(12)nm, 70p; 2x4 Igla SAM(20), 1x1-76mm AK-176M, 1x6-30mm AK-630M, 16mines, 2x4-400mm TT (8 Gyurza USM), Ketmen`, Paltus USV, GKT-1 mechanical sweeping gear, TEM-3M magnetic sweeping gear, AT-3 acoustic sweeping gear, ShZ-3 extended charges; radar: 2x Vaygach-U, Vympel, sonar: Kabarga-A3, MG-7, EW: 2x PK-16
812 Gumanenko 2000
MSO pr. 266M 11 911 Ivan Golubets 1973 800t, 61.0x10.2x3.0m, 2diesels, 5000hp, 16.5kts, 1500(12)nm, 68p; 2x4 Strela-3M SAM(16), 2x2-30mm AK-230M, 2x2-25mm 2M3M, 2x5-252mm RBU-1200M ASRL, 7 mines, KIU-1 USV, BKT mechanical sweeping gear, TEM-4 magnetic sweeping gear, AT-3 acoustic sweeping gear, ShZ-1 and ShZ-2 extended charges; radar: Rubka, Rys`, 2x Don-D, sonar: Lan`, Mezen`
831 Komendor 1974
912 Turbinist 1974
913 Kovrovets 1974
855 Mashinist 1975
806 Novouralsk 1976
919 Snaiper 1976
909 Vitse-admiral Zhukov 1978
738 MT-264 1989
718 MT-265 1989
770 Valentin Pikul` 2002
pr. 02668 1 908 Vitse-admiral Zakharyin 2008 852t, 61.0x10.2x3.0m, 2diesels, 5000hp, 16kts, 3000(12)nm, 60p; 2x4 Strela-3M SAM(16), 1x6-30mm AK-306, 2x5-252mm RBU-1200M ASRL, 7 mines, Livadiya USV, BKT mechanical sweeping gear, TEM-4 magnetic sweeping gear, AT-3 acoustic sweeping gear, ShZ-1 and ShZ-2 extended charges; radar: Rubka, 2x Don-D, sonar: Lan`, Mezen`
MSC pr. 1265 9 438 Leytenant Ilyin 1982 460t, 49.0x8.8x2.5m, 2diesels, 2000hp, 14kts, 1500(10)nm, 45p; 1x4 Strela-3 SAM(16), 1x2-30mm AK-230M, 1x2-25mm 2M3M, 6mines, GKT-2 mechanical sweeping gear, AT-6 acoustic sweeping gear or PEMT-4 or ST-2 magnetic sweeping gears or TS-1 mechanical sweeping gear or KIU-2 or KIU-2M USV or extended charges; radar: Mius, Don-2 or Vaygach-U, sonar: Lan`, Mezen`or MG-89, MG-7
402 Polyarnyy 1984
565 BT-100 1984
542 BT-114 1985
454 Yelnya 1986
425 BT-48 1987
466 BT-111 1988
501 German Ugryumov 1988
525 BT-232 1988
pr. 12650 12 553 BT-245 1989 460t, 49.0x8.8x2.5m, 2diesels, 2000hp, 14kts, 1500(10)nm, 45p; 1x4 Strela-3 SAM(16), 2x6-30mm AK-306, 6mines, GKT-2 mechanical sweeping gear, AT-6 acoustic sweeping gear or PEMT-4 or ST-2 magnetic sweeping gears or TS-1 mechanical sweeping gear or KIU-2M USV or extended charges; radar: Mius, Vaygach-U, sonar: Lan`, MG-89, MG-7
426 Mineralnye Vody 1989
411 Kolomna 1990
510 BT-230 1990
560 BT-256 1991
593 BT-215 1991
469 Yadrin 1991
501 BT-212 1991
522 Sergey Kolbasyev 1992
505 Alexey Lebedev 1993
443 Kotelnich 1993
435 Magomed Gadzhiev 1997
MHC pr. 10750 7 348 RT-248 1990 135t, 31.5x6.5x1.5m, 3diesels, 705hp, 12kts, 400(10)nm, 14p; 1x8 Igla-1 SAM(32), 1x6-30mm AK-306, 4mines, KIU-1 or KIU-2M USV or GKT-3-MO mechanical sweeping gear or AT-6 acoustic sweeping gear or SEMT-1 magnetic sweeping gear or extended charges; radar: Liman, sonar: Kabarga-A1
206 RT-249 1990
239 RT-252 1991
210 RT-273 1992
219 RT-231 1993
300 RT-233 1994
372 RT-234 1996

AMPHIBIOUS

LPD pr. 1174 1 020 Mitrofan Moskalenko 1989 13880t, 157.0x23.8x6.7m, 2gas turbines, 36000hp, 19kts, 4000(18)nm, 250p; 1x2 Osa-MA SAM(20), 4x4 Strela-3M SAM(16), 1x2-76mm AK-726, 4x6-30mm AK-630, 2x20-122mm Grad-M RL, 4 Ka-29 helicopters; well-deck(75.0x12.2m): 6 pr. 1176 LC or 6 pr. 1785 LC or 3 pr. 1206 ACV or 4 pr. 11770 LC, 23MBT, 500troops or 1730t cargo instead of all; radar: Fregat-M2, 2x Vaygach-U, 4R-33A, Turel`, 2x Vympel, EW: Start
LST pr. 1171 4 150 Saratov 1966 4650t, 113.1x15.6x4.5m, 2diesels, 9000hp, 16.5kts, 4800(16)nm, 69p; 3x2 Strela-3 SAM(24), 1x2-57mm ZIF-31B, 2x2-25mm 2M3M(Vilkov, Filchenkov), 2x20-122mm Grad-M RL (Vilkov, Filchenkov); 20MBT, 313troops or 1000t cargo instead of all(Saratov, Orsk) or 20MBT, 440troops or 1000t cargo instead of all(Vilkov, Filchenkov); radar: 2x Don
148 Orsk 1968
081 Nikolay Vilkov 1974
152 Nikolay Filchenkov 1975
pr. 775 3 012 Olenegorskiy Gornyak 1976 4012t, 112.5x15.0x4.3m, 2diesels, 19200hp, 18kts, 3500(16)nm, 98p; 2x4 Strela-3 SAM(16), 2x2-57mm AK-725; 10MBT, 340troops or 500t cargo instead of all; radar: Rubka, Don, Bars
027 Kondopoga 1976
031 Alexandr Otrakovskiy 1978
pr. 775/II 8 066 Oslyabya 1981 4012t, 112.5x15.0x4.3m, 2diesels, 19200hp, 18kts, 3500(16)nm, 98p; 2x4 Strela-3 SAM(16), 2x2-57mm AK-725, 2x20-122mm Grad-M RL(Kaliningrad, Shabalin, Kunikov, Novocherkassk, Yamal); 10MBT, 340troops or 500t cargo instead of all; radar: Rubka, Mius, Bars
055 BDK-98 1982
127 Minsk 1983
102 Kaliningrad 1984
016 Georgiy Pobedonosets 1984
110 Alexandr Shabalin 1986
158 Tsezar` Kunikov 1986
142 Novocherkassk 1987
156 Yamal 1988
pr. 775/III 3 151 Azov 1990 4012t, 112.6x15.0x4.3m, 2diesels, 19200hp, 18kts, 3500(16)nm, 98p; 2x4 Igla SAM(16), 1x1-76mm AK-176M, 2x6-30mm AK-630M, 2x20-122mm Grad-M RL; 10MBT, 340troops or 500t cargo instead of all; radar: Pozitiv-E, Mius or Vaygach, Vympel, EW: 2x PK-16
077 Peresvet 1991
130 Korolyov 1992
LCM pr. 1176 6 720 D-460 1989 115t, 24.0x5.2x1.5m, 2diesels, 600hp, 11.5kts, 330(10)nm, 6p; 1MBT, 20troops or 50t cargo instead of all; radar: Don
746 D-295 1989
799 D-325 1991
751 D-148 1993
533 D-182 1996
  D-185 2000
LCU pr. 11770 4 747 D-67 1994 100t, 25.7x5.8x1.5m, 2diesels, 6600hp, 30kts, 100(30)nm, 4p; 1MBT or 92troops or 50t cargo; radar: Pal-N3
  D-156 1999
  D-131 2002
575 D-144 2008
ACV pr. 12321 3 500 MDK-184 1978 350t, 45.5x17.3x1.2(0)m, 2gas turbines, 36000hp, 50kts, 300(50)nm, 21p; 2x2-30mm AK-230M; 2MBT or 100troops or 80t cargo; radar: Mius, Rys`
506 MDK-88 1981
608 MDK-18 1984
pr. 12322 2 770 Evgeniy Kocheshkov 1990 535t, 56.2x22.2x1.2(0)m, 3gas turbines+2gas turbines(ac), 36000+24000(ac)hp, 60kts, 300(60)nm, 27p; 1x2 Igla-1M SAM(8), 2x6-30mm AK-630M, 2x22-140mm Ogon` RL; 3MBT or 360troops or 150t cargo or 78 mines; radar: Lazur`, Ekran-1, Vympel, EW: Slyabing
782 Mordoviya 1991
pr. 1206 3 641 D-154 1981 114t, 24.6x10.8x1.3(0)m, 2gas turbines, 20000hp, 55kts, 100(50)nm, 6p; 1x2-12.7mm MG; 1MBT or 120troops or 37t cargo; radar: Kivach-2
639 D-145 1982
640 D-457 1985

LOGISTIC AND SUPPORT

AGF pr. 596P 2 - Dauriya 1963 7230t, 126.0x16.7x5.6m, 1diesel, 5200hp, 15kts, 8000(14)nm, 43p; helicopter platform; 1500t cargo, 4x 5t cranes, 1x 15t derrick, 1 service launch; radar: 2x Don
- Apsheron 1967
AKS pr. 1595 2 - Irbit 1975 4040t, 96.3x14.5x5.1m, 2diesels, 7500hp, 18kts, 8500(13)nm, 45p+18: 1x6-30mm AK-630, 2x2-12.7mm MG; LC pr. 1394B on deck, 800t cargo, 1x 50t derrick, 1x 5t derrick; radar: Vympel, Volga
- Dvina 1980
AOR pr. 1559V 5 - Vladimir Kolechitskiy 1972 24460t, 162.3x21.4x9.3m, 1diesel, 9000hp, 16kts, 10000(16)nm, 75p; 2x2-57mm AK-725 (can be fitted); 8250t fuel oil, 2050t diesel oil, 1000t aviation fuel, 900t fresh water, 250t lubrication oil, 220t dry cargo, 110t food, 3x2 underway replenishment stations (liquid and dry cargo), 3x 3t cranes, 2x 3t derricks; radar: Rubka, Volga or Vaygach-U, Bars (can be fitted)
- Sergey Osipov 1973
- Ivan Bubnov 1975
- Genrikh Gasanov 1976
- Boris Butoma 1978
AOL Dubna 2 - Dubna 1974 12891t, 130.0x20.0x7.2m, 1diesel, 6000hp, 16kts, 7000(16)nm, 62p; 2100t fuel oil, 2080t diesel oil, 900t fresh water, 120t lubrication oil, 50t dry cargo, 50t food, 2x2 underway replenishment stations (liquid and dry cargo), 1 2t crane, 2 1.5t derricks; radar: Don, Vaygach-U
- Pechenga 1979
pr. 577 4 - Terek 1962 7130t, 122.1x15.8x6.2m, 2diesels, 9000hp, 17.6kts, 4000(15)nm, 85p; 2x4-57mm ZIF-75 (can be fitted); 2000t fuel oil, 800t diesel oil, 500t fresh water, 100t lubrication oil, 100t dry cargo, 1x2 underway replenishment station (liquid and dry cargo), 2x 3t derricks; radar: Rubka, Don, Bars (can be fitted)
- Dunay 1965
- Lena 1966
- Vishera 1967
pr. 160 5 - Kola 1967 7228t, 106.1x15.4x6.7m, 1diesel, 2900hp, 13.6kts, 8600(12)nm, 39p; 1300t fuel oil, 2700t diesel oil, 200t fresh water, 100t dry cargo, 1x2 underway replenishment station, 1x 2t derrick; radar: 2x Don
- Yelnya 1968
- Izhora 1970
- Prut 1971
- Ilim 1972
AORL pr. 6404 2 - Olekma 1964 6480t, 105.4x14.8x6.2m, 1diesel, 2900hp, 14kts, 4000(14)nm, 40p; 1500t fuel oil, 1500t diesel oil, 500t fresh water, 150t lubrication oil, 50t dry cargo, 1x2 underway replenishment station, 1x 2t derrick; radar: 2x Donets-2
- Iman 1966
AOT Kaliningradneft 1 - Vyazma 1983 8913t, 115.5x17.0x7.0m, 1diesel, 3500hp, 14.4kts, 5000(14)nm, 52p; 1100t fuel oil, 4100t diesel oil, 60t lubrication oil, 15t dry cargo, 1x 3t derrick; radar: 2x Don
AOTL pr. 437M 5 - Shosha 1957 1520t, 63.2x10.0x3.6m, 2diesels, 1200hp, 12.7kts, 2000(9.5)nm, 33p; 700t fuel oil or 550t petrol; radar: Don
- Orsha 1956
- Sysola 1958
- Cheremshan 1958
- Indiga 1958
pr. 1844 31 - VTN-6 1986 1135t, 54.0x9.7x3.4m, 2diesels, 1200hp, 10kts, 1500(10)nm, 23p; 500t fuel oil; radar: Don
- VTN-20 75/87
- VTN-22 75/87
- VTN-24 75/87
- VTN-26 75/87
- VTN-28 75/87
- VTN-30 1988
- VTN-34 1989
- VTN-35 75/87
- VTN-36 1987
- VTN-37 75/87
- VTN-39 75/87
- VTN-40 75/87
- VTN-42 75/87
- VTN-45 1977
- VTN-46 75/87
- VTN-48 75/87
- VTN-53 75/87
- VTN-57 75/87
- VTN-58 75/87
- VTN-60 1980
- VTN-68 75/87
- VTN-71 75/87
- VTN-72 75/87
- VTN-75 75/87
- VTN-78 75/87
- VTN-82 1984
- VTN-95 1973
- VTN-96 1982
- VTN-98 75/87
- VTN-99 1975
AWT pr. 1549 2 - Manych 1972 5700t, 115.8x15.8x5.7m, 2diesels, 9000hp, 18kts, 7500(16)nm, 79p; 2x2-57mm AK-725 (can be fitted); 1820t fresh water, 180t food, 1x2 underway replenishment station (liquid and dry cargo); radar: Rubka, Volga, Bars (can be fitted)
- Tagil 1976
pr. 1844V 3 - MVT-45 75/87 1135t, 54.0x9.7x3.4m, 2diesels, 1200hp, 10kts, 1500(10)nm, 23p; 500t fresh water; radar: Don
- MVT-17 1993
- MVT-15 2006
AKL pr. 1823 11 - VTR-32 1975 740t, 51.5x8.4x2.8m, 1diesel, 600hp, 10.5kts, 1000(10)nm, 15p+7; 200t cargo, 1x 3t crane; radar: Don
- VTR-76 1985
- VTR-85 1967
- VTR-86 1967
- VTR-87 67/85
- VTR-88 67/85
- VTR-89 67/85
- VTR-90 67/85
- VTR-91 67/85
- VTR-92 67/85
- VTR-94 1971
AKM pr. 1791M 1 - Vetluga 1976 4700t, 108.0x17.6x3.6m, 2diesels, 7500hp, 15.3kts, 3600(12)nm, 62p; 2x2-25mm 2M3M; 16 R-29U SLBM (550t cargo), 1x 45t crane, 1x 3t crane; radar: 2x Don
pr. 1791R 1 - Daugava 1980 5500t, 112.0x17.6x3.6m, 2diesels, 7500hp, 14.8kts, 3500(13.5)nm, 64p; 2x2-25mm 2M3M; 16 R-29U SLBM (520t cargo), 1x 50t crane, 1x 3t crane; radar: 2x Don
ASR pr. 537 1 - Alagez 1989 14300t, 175.0x25.1x7.5m, 4diesel-generators, 2electric motors, 25300hp, 22kts, 15000(10)nm, 315p; 4x6-30mm AK-630, 2 Ka-27PS helicopters; 1 pr.1832 and 2 pr.1855 deepwater manned submersibles, 2 decompression chambers, 400t bollard pull, 1x 8t crane; radar: Rubka, 3x Don, 2x Vympel, sonar: Gamma, Kashalot
pr. 05360 2 - Georgiy Kozmin 1979 7960t, 130.3x17.3x5.9m, 1diesel, 6100hp, 15.8kts, 6500(14)nm, 136p+40; 1 pr.1839 and 1 pr. 1855 deepwater manned submersibles, decompression chamber, 2x 55t derricks, 1x 20t derrick; radar: Okean-M, sonar: MGA-21
- Mikhail Rudnitskiy 1979
pr. 05361 2 - German Titov 1980 8130t, 132.0x17.3x6.1m, 1diesel, 6100hp, 15.8kts, 6500(14)nm, 129p+40; 1 pr.18392 and 1 pr. 18270 (Titov) or pr. 1855 (Sayany) deepwater manned submersibles, decompression chamber, 2x 55t derricks, 1x 20t derrick; radar: 2x Don, sonar: MGA-21, MG-89
- Sayany 1981
pr. 141S 1 - SS-750 1990 5250t, 111.6x18.3x5.8m, 5diesel-generators, 2electric motors, 3000hp, 13.7kts, 2000(11)nm, 47p; 1 pr.1855 and 1 Rus` deepwater manned submersibles, 1x 10t crane, 1x 100t boom, 1x 100t derrick; radar: MR-201
pr. 05275 1 - EPRON 1959 3030t, 89.7x14.3x5.2m, 4diesel-generators, 2electric motors, 7000hp, 18.8kts, 10500(11)nm, 135p; 1 MT-60 USV, decompression chamber, 2 diver bells, 200t bollard pull, 1x 12t derrick; radar: 2x Don, sonar: MGA-6
Volkhov 1 - Kommuna 1915 3136t, 96.0x18.6x4.6m, 2diesels, 1200hp, 7kts, 1920(7)nm, 104p; 1 pr.1832 or pr.1839 or pr.1837 manned submersible, 800t boom; radar: Don, sonar: MGA-21
YDT pr. 11980 1 - VM-596 2004 315t, 37.4x7.7x2.0m, 2diesels, 1050hp, 11kts, 500(9)nm, 16p; decompression chamber, diver bell, 1x 2.5t crane; radar: Liman-18, sonar
pr. 535M 29 - VM-20 70/83 300t, 41.0x8.0x2.0m, 2diesels, 600hp, 12kts, 1500(10)nm, 24p+4; diver bell, 1x 2.5t crane; radar: Donets-2, sonar: MGA-1
- VM-143 70/83
- VM-146 70/83
- VM-153 70/83
- VM-154 1974
- VM-72 1986
- VM-270 70/83
- VM-277 70/83
- VM-409 70/83
- VM-250 70/83
- VM-263 1973
- VM-266 70/83
- VM-268 1978
- VM-413 1970
- VM-414 70/83
- VM-420 70/83
- VM-425 70/83
- VM-429 70/83
- VM-725 70/83
- VM-907 1976
- VM-908 70/83
- VM-909 70/83
- VM-910 1977
- VM-415 70/83
- VM-807 70/83
- VM-809 70/83
- VM-915 70/83
- VM-416 70/83
- VM-919 1978
ATS pr. 1993 2 - PZhS-64 1982 1255t, 65.0x10.2x3.3m, 2diesels, 5000hp, 17kts, 2100(12)nm, 47p; radar: Mius, sonar: MGA-21
- PZhS-92 1983
pr. 1893 6 - PZhS-123 1970 930t, 62.6x10.2x3.2m, 2diesels, 4400hp, 18kts, 1800(12)nm, 30p+15; radar: Donets-2, sonar: MGA-21
- PZhS-209 1971
- PZhS-279 1971
- PZhS-96 1972
- PZhS-219 1973
- PZhS-282 1975
pr. 14611 17 - PZhK-394 84/86 320t, 36.5x7.9x2.2m, 2diesels, 1040hp, 12.5kts, 250(12)nm, 17p; radar: Mius
- PZhK-415 1984
- PZhK-417 84/86
- PZhK-638 84/86
- PZhK-900 84/86
- PZhK-1296 84/86
- PZhK-1378 84/86
- PZhK-1514 1984
- PZhK-1515 1985
- PZhK-1544 1989
- PZhK-1545 84/89
- PZhK-1546 84/89
- PZhK-1547 1987
- PZhK-1560 84/89
- PZhK-1680 84/89
- PZhK-1859 84/89
- PZhK-2055 1993
pr. 364 2 - PZhK-20 1953 181t, 34.9x6.5x1.9m, 3diesels, 2250hp, 15.7kts, 1050(10)nm, 26p; radar: Don
- PZhK-41 1955
pr. 1452 3 - Pamir 1974 4072t, 92.6x15.4x5.9m, 2diesels, 9000hp, 18.7kts, 15000(12)nm, 71p+1; decompression chamber, USV, ~150t bollard pull, 1x 12t derrick; radar: 2x Don
- Mashuk 1975
- Altay 1987
pr. V-92 1 - Ilga 1983 4013t, 81.2x16.0x4.9m, 2diesels, 7200hp, 15kts, 5000(12)nm, 33p; ~100t bollard pull, 600t cargo; radar: 2x Don
pr. V-92/II 1 - Kalar 1986 4028t, 81.4x16.0x4.9m, 2diesels, 7200hp, 15kts, 5000(12)nm, 33p; ~100t bollard pull, 600t cargo; radar: 2x Don
pr. 712 3 - SB-406 1984 2980t, 69.2x15.4x5.4m, 2diesels, 7800hp, 16.1kts, 6120(15)nm, 43p+10; 90t bollard pull, decompression chamber, 1x 5t derrick; radar: 2x Vaygach
- SB-921 1985
- SB-922 1989
pr. 714 10 - MB-15 1977 2210t, 63.5x14.1x5.5m, 1diesel, 3500hp, 14kts, 8000(12)nm, 40p; decompression chamber, 40t towing winch, 1x 10t derrick; radar: 2x Don
- Evgeniy Khorov 1982
- MB-38 1982
- MB-105 1978
- MB-119 1978
- SB-36 1982
- SB-521 1983
- SB-522 1983
- SB-523 1983
- SB-931 1977
pr. 745 12 - MB-4 1981 1452t, 56.5x12.6x4.5m, 2diesel-generators, 2electric motors, 3000hp, 13.2kts, 6200(13)nm, 36p; 22t bollard pull; radar: 2x Don
- MB-28 1982
- MB-37 1990
- MB-56 1989
- MB-58 1973
- MB-61 1989
- MB-76 1989
- MB-99 1985
- MB-100 1985
- MB-110 1991
- MB-148 1976
- MB-304 1977
pr. 733 12 - MB-21 1969 890t, 47.3x10.3x4.1m, 2diesel-generators, 1electric motor, 1500hp, 13.2kts, 8000(11)nm, 31p; 34t bollard pull; radar: Don
- MB-23 1960
- MB-52 1964
- MB-162 1963
- MB-164 59/68
- MB-165 59/68
- MB-166 59/68
- MB-169 1963
- MB-171 1963
- MB-172 1964
- MB-174 1964
- MB-178 1965
pr. 733S 2 - SB-3 59/68 934t, 47.3x10.3x4.2m, 2diesel-generators, 1electric motor, 1500hp, 13.2kts, 8000(11)nm, 51p; 34t bollard pull; radar: Don
- SB-6 1965
AGB pr. 97 2 - Dobrynya Nikitich 1960 3200t, 67.7x18.1x6.0m, 3diesel-generators, 3electric motors, 5400hp, 14kts, 5500(12.5)nm, 39p; radar: 2x Don (Nikitich) or Okean (Purga)
- Purga 1961
pr. 97K 1 - Buran 1966 3200t, 67.7x18.1x6.0m, 3diesel-generators, 3electric motors, 5400hp, 14kts, 5500(12.5)nm, 39p; radar: 2x Don
pr. 97B 1 - Vladimir Kavrayskiy 1969 3450t, 70.1x18.1x6.4m, 3diesel-generators, 2electric motors, 5000hp, 14kts, 13100(12.5)nm, 63p+17; radar: 2x Don-2
pr. 97AP 2 - Sadko 1968 3350t, 67.7x18.1x6.3m, 3diesel-generators, 3electric motors, 5400hp, 14kts, 6700(12.5)nm, 39p; radar: 2x Don
- Peresvet 1970
pr. 97P 2 - Ivan Susanin 1973 3525t, 69.9x18.1x6.5m, 3diesel-generators, 2electric motors, 5000hp, 15kts, 10700(12.5)nm, 126p; radar: 2x Don-2 or Volga
- Ruslan 1975
AGM pr. 19141 1 - Marshal Krylov 1989 23780t, 211.0x27.6x8.0m, 4diesels(2), 32000hp, 22.7kts, 20000(15.5)nm, 339p; 6x6-30mm AK-630, 2 Ka-27PS helicopters; radar: Fregat-MA, 2x Vaygach-U, Volga, 2x Vympel, sonar: Platina-S, Uzh
AGI pr. 1826 2 - Pribaltika 1984 4600t, 105.0x15.5x5.6m, 2diesels, 9000hp, 20kts, 10000(14)nm, 189p; 2x4 Strela-2 SAM(16), 1x6-30mm AK-306; radar: Volga, sonar: Uzh, EW: Prokhlada, Buxir-N, Rotor-R, Oktava, Pamyat`
- Belomorye 1987
pr. 864 6 - Admiral Fyodor Golovin 1985 3800t, 91.5x14.5x5.6m, 2diesels, 4400hp, 16.5kts, 7000(16)nm, 220p; 2x4 Igla SAM(16), 2x6-30mm AK-306; radar: 2x Vaygach-U, EW: Profil-M, Rotor-S, Prokhlada, Vizir, Konus
- Tavriya 1987
- Priazovye 1987
- Kurily 1987
- Vasiliy Tatishchev 1988
- Viktor Leonov 1988
pr. 08622 1 - Temryuk 1983 2500t, 82.5x13.5x4.0m, 2diesels, 4400hp, 16kts, 10850(13)nm, 58p+12; radar: Don-2, sonar: Bronza, EW: Vitok-AK, Rotor-K, Vakhta-M, Vizir, Uzel
pr. 861M 3 - Ekvator 1968 1560t, 73.3x11.2x3.9m, 2diesels, 3600hp, 17kts, 9700(11)nm, 73p; 1x4 Igla SAM(16); radar: 2x Don, sonar: Shexna, EW: Vitok-AK, MRR-1-7, Vakhta-M, Vakhta-10, Vakhta-12, Vizir-M, Rotor-N, Uzel, Kayra
- Liman 1970
- Kildin 1970
pr. 503R 3 - GS-7 1981 1137t, 53.7x10.7x4.3m, 1diesel, 1320hp, 12.6kts, 7000(12.6)nm, 24p; radar: Don, sonar: Paltus-MP, EW: Vakhta-M, Vizir, MRP-25
- Syzran` 1981
- Zhigulyovsk 1982
AGOR pr. 852 1 - Admiral Vladimirskiy 1975 9140t, 146.6x18.6x6.4m, 2diesels, 16000hp, 20.8kts, 24000(15.8)nm, 148p+36; 1 Ka-25 helicopter; 2 survey launches, 1x 7t crane; radar: 3x Don
pr. 852/II 1 - Leonid Demin 1978 9140t, 146.6x18.6x6.4m, 2diesels, 16000hp, 20.8kts, 24000(15.8)nm, 148p+36; 1 Ka-27PS helicopter; 2 survey launches, 1x 7t crane; radar: 3x Don
pr. 865 2 - Sibiryakov 1990 3450t, 85.6x15.2x5.0m, 1diesel, 4800hp, 15kts, 11000(14)nm, 58p+12; 2 survey launches, 2x 5t cranes; radar: 2x Don
- Romuald Muklevich 1991
AGS pr. 862 4 - Persey 1978 2435t, 82.5x13.5x4.0m, 2diesels, 4400hp, 16kts, 10850(13)nm, 58p+12; radar: 2x Don
- Pegas 1978
- Senezh 1978
- Gidrolog 1979
pr. 862/II 7 - Stvor 1983 2435t, 82.5x13.5x4.0m, 2diesels, 4400hp, 16kts, 10850(13)nm, 58p+12; radar: 2x Don
- Nikolay Matusevich 1982
- Vitse-admiral Vorontsov 1982
- Donuzlav 1983
- Vizir 1983
- Gorizont 1983
- Marshal Gelovani 1983
pr. 861 7 - Antarktida 1970 1542t, 73.3x11.2x3.8m, 2diesels, 3600hp, 17kts, 8800(11)nm, 41p+10; 1 survey launch; radar: 2x Don
- Krilyon 1970
- Cheleken 1970
- Sever 1971
- Andromeda 1972
- Antares 1973
- Mars 1973
pr. 860 1 - Gigrometr 1965 1274t, 59.9x10.8x3.8m, 2diesels, 3000hp, 15kts, 6200(10)nm, 43p+10; 1survey launch; radar: 2x Don
ABU pr. 872 11 - GS-260 1978 1200t, 61.3x10.8x3.2m, 2diesels, 2040hp, 13.8kts, 4600(12.2)nm, 26p+9; 2 workboats, 1x 7t crane, 75t cargo; radar: 2x Mius
- GS-270 1978
- GS-272 1978
- GS-278 1978
- GS-44 1979
- GS-392 1979
- GS-402 1979
- GS-403 1979
- GS-47 1980
- GS-397 1980
- GS-400 1980
pr. 872ES 1   Pyotr Gradov 1980 1200t, 61.3x10.8x3.2m, 2diesels, 2040hp, 13.8kts, 4600(12.2)nm, 26p+9; 2 workboats, 1x 7t crane; radar: 2x Mius
pr. 872/II 7 - GS-404 1981 1200t, 61.3x10.8x3.2m, 2diesels, 2040hp, 13.8kts, 4600(12.2)nm, 26p+9; 2 workboats, 1x 7t crane, 75t cargo; radar: 2x Mius
- GS-405 1981
- GS-296 1982
- GS-297 1982
- GS-84 1983
- GS-86 1983
- GS-87 1983
pr. 871 8 - GS-204 1970 713t, 54.3x9.5x2.6m, 2diesels, 1200hp, 13.2kts, 4800(11)nm, 25p+8; 1x 3t crane, 23t cargo; radar: Don
- GS-193 1971
- GS-200 1972
- GS-269 1972
- GS-198 1973
- GS-208 1972
- GS-210 1974
- GS-214 1974
pr. 870 6 - GS-118 1968 680t, 53.4x9.4x2.6m, 2diesels, 1740hp, 14kts, 4000(11)nm, 26p; 1x 5t crane, 23t cargo; radar: Don or Mius
- GS-66 1969
- GS-113 1969
- GS-207 1969
- GS-211 1969
- GS-199 1970
pr. REF-100 2 - GS-525 1985 499t, 32.9x10.4x2.8m, 2diesels, 600hp, 8.5kts, 1000(6)nm, 19p; radar: Don
- GS-526 1985
AX pr. 887 2 210 Smolnyy 1976 7256t, 138.0x17.2x5.5m, 2diesels, 16000hp, 20kts, 9000(14)nm, 137p+330; 2x2-76mm AK-726, 2x2-30mm AK-230, 2x16-213mm RBU-2500 ASRL; radar: Angara, 2x Don, Turel`, Rys`, sonar: MG-312I, MG-311
200 Perekop 1978
TRV pr. 1388 8 - TL-278 1990 310t, 48.6x6.2x2.2m, 2diesels, 10000hp, 28.7kts, 1250(15.5)nm, 20p; 6-8 533mm torpedoes, 1x 5t crane; radar: Mius
- TL-826 1978
- TL-1126 78/89
- TL-1133 1976
- TL-180 78/89
- TL-1536 1985
- TL-1616 1987
- TL-1666 1988
AR pr. 2020 1 - PTB-5 1984 13900t, 137.8x21.2x6.8m, 4diesel-generators, 1electric motor, 2700hp, 12kts, 13000(10)nm, 260p; 1x 16t crane, 2-7 reactor cores; radar: Vaygach
pr. 304 5 - PM-138 1969 5536t, 121.7x17.0x4.6m, 1diesel, 3000hp, 14.3kts, 13000(8)nm, 193p; 2x 3t cranes; radar: Don
- PM-140 1970
- PM-64 1971
- PM-156 1972
- PM-56 1973
pr. 304/II 1 - PM-82 1978 5660t, 121.7x17.0x4.7m, 1diesel, 3000hp, 13.5kts, 9000(10)nm, 193p; 2x 3t cranes; radar: Don
pr. 304/III 3 - Krasnyy Gorn 1982 5660t, 121.7x17.0x4.7m, 1diesel, 3000hp, 13.5kts, 9000(10)nm, 193p; 2x 3t cranes; radar: Don
- PM-15 1982
- PM-30 1982
pr. 304/IV 4 - PM-59 1986 5600t, 121.7x17.0x4.7m, 1diesel, 3000hp, 13.5kts, 9000(11)nm, 193p; 2x 3t cranes; radar: Don
- PM-69 1987
- PM-86 1987
- PM-97 1988
YDG pr. 1806 2 - SFP-286 1980 1410t, 80.0x11.6x3.2m, 2diesels, 2800hp, 14kts, 2500(10)nm, 64p; radar: Don or Vaygach-U, sonar: Arktika-M
- Akademik Makeev 1982
pr. 18061 5 - Boris Akulov 1986 1450t, 80.0x11.6x3.3m, 2diesels, 2800hp, 14kts, 2500(10)nm, 64p; radar: Don or Vaygach-U, sonar: Arktika-M
- SFP-295 1989
- Akademik Semenikhin 1992
- Akademik Isanin 1994
- Viktor Subbotin 2006
pr. 18061K 1 - Vladimir Peregudov 1988 1450t, 80.0x11.6x3.3m, 2diesels, 2800hp, 14kts, 2500(10)nm, 64p; radar: Don or Vaygach-U, sonar: Arktika-M
pr. 18061BD 1 - SFP-173 1990 1450t, 80.0x11.6x3.3m, 2diesels, 2800hp, 14kts, 2500(10)nm, 64p; radar: Don or Vaygach-U, sonar: Arktika-M
pr. 130 14 - SR-28 1984 2096t, 69.5x13.8x4.0m, 2diesels, 2940t, 13.6kts, 1200(10)nm, 45p; radar: Kivach
- SR-478 1985
- SR-541 1986
- SR-74 1986
- SR-548 1987
- SR-569 1988
- SR-120 1988
- SR-570 1989
- SR-137 1989
  SR-933 1989
- SR-936 1990
- SR-939 1989
- SR-216 1990
- SR-245 1991
pr. 1799A 6 - SR-180 1980 1354t, 64.6x11.7x3.8m, 1diesel-generator, 1electric motor, 1535hp, 13.5kts, 2500(12)nm, 46p; radar: Donets-2
- SR-203 1979
- SR-233 1982
- SR-276 78/84
- SR-280 78/84
- SR-334 78/84
pr. 1799AE 1 - SR-179 1981 1354t, 64.6x11.7x3.8m, 1diesel-generator, 1electric motor, 1535hp, 13.5kts, 2500(12)nm, 46p; radar: Donets-2
pr. 17994 4 - SR-26 1983 1362t, 64.8x11,7x3.8m, 1diesel-generator, 1electric motor, 1535hp, 13.5kts, 2500(12)nm, 46p; radar: Mius
  SR-111 1988
- SR-188 1990
- SR-370 1989
- SR-455 1986
ARS pr. 141 7 - Alexandr Pushkin 1988 5250t, 111.6x18.3x5.8m, 5diesel-generators, 2electric motors, 3000hp, 13.7kts, 2000(11)nm, 47p; 1x 10t crane, 1x 100t boom, 1x 100t derrick; radar: MR-201
- KIL-927 1988
- KIL-143 1989
- KIL-158 1989
- KIL-164 1989
- KIL-498 1990
- KIL-168 1990
pr. 145 4 - KIL-22 1968 3150t, 87.3x14.8x5.0m, 7diesel-generators, 2electric motors, 1760hp, 13kts, 4000(10)nm, 45p; 1x 5t crane, 1x 65t boom, 1x 65t derrick; radar: Don
- KIL-27 1969
- KIL-29 1974
- KIL-31 1975
ARC pr. 1274 4 - Yana 1963 7031t, 130.4x16.0x5.2m, 4(Yana) or 5(others)diesel-generators, 2electric motors, 4300hp, 15.7kts, 4000(13)nm, 118p; 2x 5t cranes, 2x 20t derricks, 2800t (1650nm) cable; radar: 2x Donets
- Donets 1969
- Zeya 1970
- Inguri 1978
pr. 1172 2 - Nepryadva 1981 2145t, 75.9x12.6x3.1m, 2diesel-generators, 2electric motors, 1360hp, 11kts, 7000(7)nm, 38p; 1x 5t crane, 370t cable; radar: 2x Mius
- Setun` 1982
pr. 1275 2 - Biryusa 1986 2400t, 86.1x12.6x3.1m, 2diesel-generators, 2electric motors, 2180hp, 11.8kts, 7000(7)nm, 40p; 1x 5t crane, 600t cable; radar: 2x Mius
- Kem` 1986
AH pr. 320 1 - Yenisey 1981 11623t, 152.6x19.4x6.4m, 2diesels, 15600hp, 19kts, 10000(16)nm, 124p+83; Ka-27PS helicopter; radar: 3x Vaygach-U
pr. 320/II 2 - Svir` 1989 11875t, 152.6x19.4x6.5m, 2diesels, 15600hp, 19kts, 10000(16)nm, 124p+83; Ka-27PS helicopter; radar: 3x Vaygach-U
- Irtysh 1990
AG pr. 1388R 8 - KRKh-536 80/89 270t, 46.0x6.0x2.0m, 2diesels, 10000hp, 30kts, 1250(15.5)nm, 20p; radar: Mius
- KRKh-559 80/89
- KRKh-579 1989
- KRKh-959 80/89
- KRKh-1374 80/89
- KRKh-1668 80/89
- KRKh-1821 1989
- KRKh-1824 80/89

NAVAL AIRCRAFT

Ship-based 18 Su-33, 2 Su-33KUB, 6 Su-25UTG, 85 Ka-27PL, 28 Ka-29, 4 Ka-27PS/Ka-32, 2 Ka-31, 18 Ka-25PS
Land-based combat capable 56 Tu-22M3, 29 Su-27, 30 MiG-31, 47 Su-24, 27 Tu-142, 15 Be-12, 29 Il-38, 2 Il-20RT, 5 An-12RTR, 11 Mi-24, 20 Mi-14, 8 Mi-8REB

AIRCRAFT OF COASTAL DEFENCE TROOPS

Land-based combat capable 28 Su-27

BASES

HQ Moscow
Bases Severomorsk, Polyarnyy, Gadzhiyevo, Zapadnaya Litsa, Teriberka, Vladivostok, Fokino, Magadan, Petropavlovsk-Kamchatsky, Sovetskaya Gavan, Viliuchinsk, Sevastopol, Novorossiysk, Temryuk, Kronshtadt, Baltiysk, Astrakhan, Kaspiysk, Makhachkala

MILITARY AIR FORCES AIRCRAFT

Land-based combat capable 68 RS-20 (SS-18 Satan), 180 RS-12M (SS-25 Sickle, mobile), 72 RS-18 (SS-19 Stiletto), 65 Topol-M (SS-27, 50 silo-based+15 mobile), RS-24(?), 16 Tu-160, 32 Tu-95MS6, 31 Tu-95MS16, 116 Tu-22M3/MR, 241 Su-25A/SM, 550 Su-24/M, 16 Su-34P, 188 MiG-31, 226 MiG-29, 40 MiG-29UB, 21 Su-27UB, 15 Su-25UB, 16 Su-24UB, 60 Mi-8 (ECM), 8 Ka-50, 620 Mi-24D/V/P, 7 Mi-28N

FEDERAL BORDER GUARD SERVICE

PRINCIPAL SURFACE COMBATANTS

FFG pr. 11351 7 113 Menzhinskiy 1983 3642t, 123.0x14.2x4.8m, 2gas turbines+2gas turbines, 46000hp, 31kts, 3000(18)nm, 193p; 1x2 Osa-MA2 SAM(20), 1x1-100mm AK-100, 2x6-30mm AK-630M, 2x4-533mm TT (8 53-65K, SET-65), 2x12-213mm RBU-6000 ASRL, 1 Ka-27PS helicopter; CDS: Sapfir-U7, radar: Angara-A (Menzhinskiy, Dzerzhinskiy) or Fregat-MA(others), 2x Volga, Lev, 4R-33A, Vympel, sonar: Platina-S, Bronza, EW: Start-S, 4x PK-16
158 Dzerzhinskiy 1984
156 Oryol 1986
175 Pskov 1987
060 Imeni 70-letiya Pogranvoysk 1988
103 Kedrov 1989
160 Vorovskiy 1990

PATROL AND COASTAL COMBATANTS

PSO pr. 97P 5 150 Aysberg 1974 3525t, 69.9x18.1x6.5m, 3diesel-generators, 2electric motors, 5000hp, 15kts, 10700(12.5)nm, 126p; 1x2-76mm AK-726, 2x6-30mm AK-630; radar: Rubka, 2x Nayada-5 or Vaygach, Rys`, Vympel
173 Anadyr` 1976
170 Neva 1978
183 Volga 1980
018 Murmansk 1981
pr. 08621 2 - Strelets 1978 2500t, 82.5x13.5x4.0m, 2diesels, 4400hp, 15.6kts, 9000(13)nm, 66p; 3x2-25mm 2M3M; radar: 2x Don, sonar: MG-13, MG-26
- Pluton 1978
pr.  850285 4 - Komandor 1989 2553t, 88.9x13.6x4.7m, 2diesels, 7000hp, 19.2kts, 7000(19)nm, 42p; helicopter platform; radar: Furuno
- Shkiper Gek 1989
- Herluf Bidstrup 1990
- Manchzhur 1990
PCO pr. 745P 17 124 Sakhalin 1974 1620t, 56.5x12.6x4.6m, 2diesel-generators, 2electric motors, 3000hp, 13kts, 8000(11)nm, 47p; 2x2-30mm AK-230 (Amur, Bug, Zabaykalye, Zapolyarye, Kamchatka, Kareliya, Ladoga, Neman, Primorye, Sakhalin, Chukotka, Baykal) or 2x6-30mm AK-306 (others); radar: 2x Don or Vaygach or Nayada-5 or Pal (Yan Berzin)
198 Kamchatka 1976
043 Amur 1977
135 Brest 1978
058 Ladoga 1978
172 Primorye 1979
105 Baykal 1980
073 Zabaykalye 1981
067 Chukotka 1982
022 Zapolyarye 1982
110 Kareliya 1983
016 Ural 1986
038 Tver` 1987
035 Viktor Kingisepp 1988
101 General Armii Matrosov 1992
103 Don 1997
142 Magadanets 2006
pr. 503ROS 1 - Bars 1996 1180t, 53.7x10.7x4.3m, 1diesel, 1320hp, 12.6kts, 7000(12.6)nm, 25p; radar: Vaygach
pr. 503M/RR 2 - Antias 1997 1238t, 53.7x10.7x4.3m, 1diesel, 1320hp, 12.6kts, 7000(12.6)nm, 25p; radar: Vaygach
- Argal 1997
pr. 503 3 - Askold Pynko 1993 1137t, 53.7x10.7x4.3m, 1diesel, 1320hp, 12.6kts, 7000(12.6)nm, 44p; radar: Vaygach
- Skat 1993
- Pagella 1994
PFM pr. 12412 17 152 Berkut 1980 475t, 57.5x10.2x3.6m, 2diesels, 20000hp, 32.9kts, 1600(12.7)nm, 36p; 1x4 Strela-3 or Igla-1 SAM(16), 1x1-76mm AK-176, 1x6-30mm AK-630M, 4-400mm TT (4 SET-40), 2x5-252mm RBU-1200M ASRL, 2 DCR; radar: Reyd, Vympel, Kivach-2, sonar: Bronza, EW: Vympel-R2, 2x PK-16
163 Voron 1981
161 Korshun 1983
152 Kobchik 1984
099 Krechet 1985
063 Sokol 1986
037 Yastreb 1987
023 Nakhodka 1988
031 Yaroslavl 1981
021 Tolyatti 1982
024 Kaliningrad 1983
041 Grif 1984
077 Nikolay Kaplunov 1986
042 Orlan 1986
040 Sarych 1987
052 Cheboksary 1988
065 Minsk 1988
pr. 1241PE 2 043 Novorossiysk 1991 495t, 56.1x10.2x3.6m, 2diesels, 18000hp, 30.5kts, 1600(14)nm, 36p; 1x4 Igla-1M SAM(16), 1x1-76mm AK-176, 1x6-30mm AK-630M, 4-533mm TT (4 SET-65), 2x5-252mm RBU-1200M ASRL, 2 DCR; radar: Pozitiv-E, Liman, Vympel, Kivach-2, sonar: Bronza, EW: Vympel-R2, 2x PK-16
044 Kuban` 1991
pr. 10410 22 118 Korsakov 1988 375t, 49.5x9.2x2.6m, 3diesels, 16200hp, 32kts, 1500(12)nm, 28p; 1x4 Igla-1M SAM(16), (1x1-76mm AK-176M, 1x6-30mm AK-630M) or 2x6-30mm AK-630M (Yuzhno-Sakhalinsk, PSKR-923, Kizlyar, Yamalets) or 2x6-30mm AK-306 (PSKR-926-928), 2-400mm TT (2 SET-40, Stavropol, Kholmsk, Vyborg, Briz, Podolsk, Korolyov, Nevelsk, Neptun, Derbent, Syktyvkar, Pikul`), 2 DCR; radar: Mius, Vympel (not on Kizlyar, PSKR-926-928), Vaygach-U or Baltika (Yamalets), sonar: MG-747, Uzh (not on Kizlyar, PSKR-922, 923, Yamalets, PSKR925-928), EW: Slyabing, 2x PK-16
100 Stavropol 1990
088 Kholmsk 1989
028 Sochi 1992
141 Vyborg 1992
065 Briz 1993
017 Podolsk 1993
137 Anatoliy Korolyov 1992
143 Almaz 1993
023 Nevelsk 1992
077 Neptun 1995
026 Yuzhno-Sakhalinsk 1994
106 Derbent 1995
042 Syktyvkar 1995
102 Kizlyar 1997
099 PSKR-922 2000
126 PSKR-923 2003
136 Valentin Pikul` 2001
044 Yamalets 2004
069 PSKR-926 2007
310 PSKR-927 2007
017 PSKR-928 2007
PFC pr. 205P 15 137 PSKR-631 1973 245t, 39.8x7.9x2.0m, 3diesels, 12000 or 15000hp, 34 or 36kts, 800(20)nm, 32p; 2x2-30mm AK-230, 4-400mm TT (4 SET-40, not on all), 2 DCR; radar: 4Ts-30-125 or Reyd, Xenon, Rys`, sonar: Sheksna, MG-11, EW: SPO-3
133 PSKR-641 1974
126 PSKR-657 1977
139 PSKR-659 1977
044 PSKR-660 1977
113 PSKR-665 1978
129 PSKR-690 1974
047 PSKR-700 1976
132 PSKR-712 1978
014 PSKR-714 1978
048 PSKR-715 1978
078 PSKR-717 1979
053 PSKR-718 1979
143 PSKR-723 1980
134 PSKR-725 1980
pr. 133 3 149 Delfin 1980 220t, 40.2x8.0(15.9)x1.6(4.6)m, 2gas turbines, 20000hp, 65kts, 410(50)nm, 24p; 1x1-76mm AK-176, 1x6-30mm AK-630, 2-400mm TT (2 SET-40), 2 DCR; radar: Reyd, Vympel, sonar: Ros`-K
136 PSKR-109 1991
135 Tuapse 1992
PCC pr. 14310 3 137 PSKR-400 2001 120t, 35.4x6.8x1.7m, 2diesels, 10800hp, 50kts, 1500(8)nm, 12p; 6x1 Shturm ATGM (6 Ataka), 1x8 Igla-1M SAM(8), 1x6-30mm AK-306, 2x1-14.5mm MG; radar
011 Noyabrsk 2003
  PSKR-402 2007
PCR pr. 1208 2 066 Blagoveshchensk 1979 450t, 55.2x9.1x1.4m, 3diesels, 11400hp, 23kts, 540(10)nm, 32p; 2x1-100mm D-10-T2s, 2x6-30mm AK-630, 2x2-12.7mm MG, 2x1-7.6mm MG, 2x1-30mm Plamya GL, 1x2-140mm Sneg RL, 1 Aquilon laser gun; radar: Mius, Vympel (Blagoveshchensk)
106 Shkval 1981
pr. 12481 5 146 Shtorm 1983 214t, 38.9x6.1x1.2m, 3diesels, 3300hp, 17.5kts, 500(10)nm, 34p; 1x1-100mm D-10-T2s, 1x6-30mm AK-630M, 1x2-12.7mm MG, 1x1-7.6mm MG, 1x1-30mm Plamya GL, 1x2-140mm Sneg RL; radar: Mius
057 Groza 1984
145 60 Let Pogranichnykh Voysk 1984
137 Khabarovsk 1986
138 Vasiliy Poyarkov 1991
pr. 1249 7 117 PSKR-52 1979 225t, 42.9x6.1x1.2m, 3diesels, 3300hp, 17.5kts, 500(10)nm, 28p+12; 1x6-30mm AK-630M, 1x1-30mm Plamya GL; radar: Mius
065 80 Let KDRU 1980
013 PSKR-55 1981
093 Kazak Ussuriyskiy 1982
058 PSKR-57 1983
123 PSKR-58 1983
189 PSKR-59 1984
ACV pr. 12061 7 668 D-453 1985 149t, 31.3x12.9x1.0(0)m, 2gas turbines, 20000hp, 55kts, 200(50)nm, 12p; 1x4 Igla-1 SAM(8), 2x6-30mm AK-306, 2x1-30mm Plamya GL, 24mines; 1MBT or 130troops or 42t cargo; radar: Lazur`, Ekran-1
688 D-458 1987
665 D-259 1987
680 D-285 1988
699 D-447 1989
670 D-323 1990
659 D-143 1992

LOGISTIC AND SUPPORT

AK pr. 1595 7 115 Ivan Lednev 1977 4040t, 96.7x14.5x5.1m, 2diesels, 7500hp, 18kts, 8500(13)nm, 45p; 1x6-30mm AK-306; 1 pr.1733 or pr.1785 landing craft on deck, 800t cargo, 1x 50t derrick, 1x 5t derrick; radar: Reyd, Volga
090 Nikolay Sipyagin 1979
119 Nikolay Starshinov 1980
184 Mikhail Konovalov 1981
143 Sergey Sudeyskiy 1982
105 Ivan Evteev 1983
176 Vyacheslav Denisov 1984
pr.16900 1   Yugra 1995 748t, 45.5x8.8x2.5m, 2diesels, 600hp, 9.3kts, 4000(8)nm, 19p; 200t cargo; radar: Mius
pr. 16900A 4   PSKR-490 1994
  Khanty-Mansiysk 1997
070 PSKR-491 1998
080 PSKR-494 2002
AOT pr. 1545 1 102 Sovetskiy Pogranichnik 1967 2920t, 83.6x12.0x4.7m, 1diesel, 2000hp, 13.2kts, 5000(12)nm, 32p; 1500t diesel oil; radar: Don

FEDERAL BORDER GUARD SERVICE AIRCRAFT

Ship-based some Ka-27
Land-based combat capable 200 Ka-27/Ka-28/Mi-24/Mi-26/Mi-8

AIRCRAFT OF INTERIOR TROOPS

Land-based combat capable 4 Mi-24

 

Ivan Gogin, 2010